Print Friendly, PDF & Email

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar bij onder andere de volgende cursussen en trainingen:

2019


Maart

(Start)datum Titel Locatie
21 Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals (4 dagen) Rosmalen

April

(Start)datum Titel Locatie
1 Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering Zwolle
4 Opleiding tot kwaliteitsmedewerker sociaal domein (12 dagen) Zwolle
16 Opleiding tot re-integratieprofessional (12 dagen) Zwolle/Rosmalen/Utrecht
17 Cursus Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en schuldhulpverlening in vogelvlucht Zwolle
17 Cursus voorliggende voorzieningen Rosmalen
17 Opfriscursus brutering en voorlopige teruggaven Zwolle
18 Cursus de Wet langdurige zorg – opfrissing en verdieping (2 dagen) Rosmalen
18 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders (2 dagen) Rosmalen
23 Opleiding tot consulent werk & inkomen (4-5 weken) Rosmalen/Zwolle/Utrecht

Mei

 

(Start)datum Titel Locatie
6 Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd (2-3 weken) Rosmalen/Zwolle/Utrecht
8 Actualiteitencursus uitkeringsberekening Participatiewet Breukelen
8 Cursus arbeidsre-integratie en statushouders (2 dagen) Breukelen
8 Cursus juridische mogelijkheden rondom de bestrijding van woonoverlast Zwolle
15 Basiscursus terug- en invordering (3 dagen) Breukelen
21 Cursus verhaal – berekening van de onderhoudsbijdrage (2 dagen) Rosmalen
23 Basiscursus Wet natuurbescherming Rosmalen
23 Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs (7 dagen) Zwolle
28 Cursus milieueffectrapportage Zwolle

Juni

(Start)datum Titel Locatie
4 Workshop bijstand en belastingen Zwolle
5 Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en Jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers Zwolle
13 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders (2 dagen) Zwolle
17 Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (2 dagen) Breukelen
18 Cursus beslaglegging voor bewindvoerders Rosmalen
18 Cursus beslagrecht Rosmalen
25 Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen (2 dagen) Rosmalen

Al onze cursussen en trainingen kunnen op maat in company worden verzorgd. Klik hier om direct een offerte aan te vragen. Ons complete opleidingsaanbod vindt u hier.