Print Friendly, PDF & Email

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar bij onder andere de volgende cursussen en trainingen:


Augustus

(Start)datum Titel Locatie
6 Opleiding tot consulent werk en inkomen (5-6 weken) Rosmalen
13 Opleiding juridisch beleidsmedewerker Omgevingsrecht (5 weken) Zwolle
30 Basisopleiding tot bewindvoerder (5 dagen) Rosmalen
30 Starterscursus bewindvoering in de praktijk (2 dagen) Rosmalen

September

(Start)datum Titel Locatie
3 Basiscursus integrale benadering sociaal domein (3 dagen)
Zwolle
4 Cursus beslagrecht
Zwolle
5 Cursus arbeidsre-integratie en statushouders (2 dagen)
Breukelen
5 Verdiepingscursus bijstand en belastingen
Breukelen
6 Actualiteitencursus voor bewindvoerders Zwolle
10 Cursus beleid maken, beleid schrijven (2 dagen)
Zwolle
12 Cursus privacy in het sociaal domein
Rosmalen
17 Basiscursus Wet natuurbescherming Breukelen
17 Cursus de Wet langdurige zorg – opfrissing en verdieping (2 dagen)
Zwolle
17 Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd (19 dagen)
Rosmalen/Zwolle
18 Starterscursus Participatiewet (7 dagen)
Zwolle
25 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Rosmalen
26 Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en Jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers Breukelen
26 Workshop bijstand en belastingen Zwolle
27 Actualiteitencursus privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming Rosmalen
27 Actualiteitencursus Wmo 2015 Zwolle

Oktober

(Start)datum Titel Locatie
23 Cursus indicatiestelling Wlz door het CIZ voor het sociaal (wijk)team – de juiste verwijzing Rosmalen
23 Opleiding tot financieel medewerker uitkeringsadministratie (2-3 weken) Rosmalen of Zwolle
30 Basisopleiding tot overheidsmediator (9 dagen) Rosmalen of Zwolle
30 Cursus bijzondere bijstand en inkomenstoeslag Zwolle
31 Cursus IOAW / IOAZ Zwolle

November

(Start)datum Titel Locatie
1 Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs Rosmalen
6 Workshop bijstand en belastingen Rosmalen
13 Cursus Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en schuldhulpverlening in vogelvlucht Rosmalen
22 Cursus arbeidsre-integratie en statushouders (2 dagen) Rosmalen

December

(Start)datum Titel Locatie
11 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Zwolle

Al onze cursussen en trainingen kunnen op maat in company worden verzorgd. Klik hier om direct een offerte aan te vragen. Ons complete opleidingsaanbod vindt u hier.