Print Friendly, PDF & Email

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaarden

Algemeen

Er is zoveel onduidelijkheid over de rechten van de patiënt en de cliënt in de (langdurige) zorg, dat er al snel  fouten worden gemaakt. Schending van deze rechten kan ernstige gevolgen hebben. Men loopt al snel tegen vragen als:

 • Wie mag het dossier inzien en vooral ook … wie niet?
 • Hoe werkt het als verschillende zorgverleners samenwerken bij een en dezelfde persoon?
 • Mag de verzekeraar het medisch dossier inzien?
 • Wie moet toestemming geven voor de behandeling?
 • Wat zijn de eisen die aan een ‘niet-reanimeren’-verklaring worden gesteld?
 • Mag een arts iets over de medische situatie van minderjarige kinderen vertellen tegen de ouders?
 • Hoe zit het als de patiënt dement is?
 • Wat gebeurt als je de wet overtreedt?

Vragen waarop antwoorden hard nodig zijn. Tijdens deze workshop leggen we uit hoe het precies zit en geven we handige tips hoe wel te handelen.

Inhoud

Tijdens de workshop komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Welke rechten heeft de patiënten wat zijn de plichten van de hulpverlener in de behandelrelatie?
 • Wie zijn behandelaar volgens de wet?
 • Wilsonbekwaam en toch behandelen?
 • Privacy en het patiëntdossier;
 • Opzeggen van de zorgrelatie;
 • Toestemming en dwang in theorie en praktijk;
 • Inzagerecht in het dossier en het zorgleefplan;
 • Zorg, welzijn, jeugdzorg: de afbakening vanuit cliëntperspectief;
 • Handzame oplossingen voor knelpunten in het cliëntenrecht.

Gedurende de workshop is er ruimte voor eigen inbreng en discussie.

Doelgroep

Eenieder die te maken heeft met cliëntenrechten in de zorg.

Doel

Het doel van de workshop is de deelnemers praktische kennis mee te geven, waarmee ze hun taken en verantwoordelijkheden tegen de achtergrond van de cliëntenrechten kunnen vormgeven.

Materiaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap.

Duur

De workshop duurt één dag.

Data/locatie

Breukelen
11 april 2018
Zwolle
3 september 2018
Rosmalen
6 december 2018

Cursusprijs

€ 450,- (vrij van btw en inclusief alle kosten zoals accommodatie, lunch en lesmateriaal)

Cursuscode

20.023

In company

Elke opleiding, cursus of training kan ook bij u ‘in huis’ worden verzorgd (of op een andere locatie bij u in de buurt). We komen desgewenst graag bij u langs om uw opleidingsplannen te bespreken. Op deze manier zijn we nog beter in staat om maatwerk te leveren.

Bewijs van deelname

Enkele weken na afloop van een cursus of training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Gratis toegang tot onze helpdesk

Al onze cursisten krijgen de mogelijkheid om na afloop van een opleiding, cursus of training gedurende minimaal twee maanden kosteloos een beroep te doen op het expertisecentrum van De Langhenkel Groep.


Aanmelden