Print Friendly, PDF & Email

De hiaten in de Nederlandse Zorgkaart

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaarden

Algemeen

In 2015 is de zorgkaart van Nederland ingrijpend gewijzigd. De rol van gemeenten is via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet (JW) belangrijker geworden. De Wet langdurige zorg (Wlz) stelt andere eisen aan zorgkantoren dan de voormalige AWBZ en de financieringssystematiek van de Zorgverzekeringswet zorgt onder meer voor een geheel ander beeld van het zorgaanbod. Tussen al dit veranderingsgeweld moet de burger zijn weg vinden en daar waar regelingen elkaar raken of overlappen ontstaan er soms gaten: de burger valt dan tussen wal en schip.

De Workshop tussen wal en schip in de zorg geeft een overzicht van de Nederlandse Zorgkaart en gaat in op de meest actuele ontwikkelingen. We doen dit tegen de achtergrond van de hiaten in de zorg.

Inhoud

Gedurende de workshop komen onder meer de aan de orde:

 • een overzicht van de gehele Nederlandse Zorgkaart, hierbij komen in ieder geval de volgende vragen aan de orde:
  – wie komt in aanmerking voor de zorg vanuit de verschillende wetten?
  – welke zorg is beschikbaar?
  – wie bepaalt de toegang tot de zorg (indicaties)?
  – wie betaalt en wie controleert?
  – waar zitten de kosten voor de burger?
 • actuele ontwikkelingen;
 • waar en wanneer ontstaan er hiaten in de zorg door de regelgeving of door de uitvoering;
 • wat zijn de gevolgen en risico’s van deze hiaten;
 • welke oplossingsrichtingen zijn er.

Doelgroep

Iedereen die zich op juridisch, beleidsmatig of managementniveau bezig houdt met zorg.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Duur

De cursus duurt één dag.

Data/locatie

Zwolle
26 maart 2018
Rosmalen
7 juni 2018
Breukelen
31 oktober 2018

Cursusprijs

€ 450,- (vrij van btw en inclusief alle kosten zoals accommodatie, lunch en lesmateriaal)

Cursuscode

20.022

Bewijs van deelname

Enkele weken na afloop van een cursus of training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Gratis toegang tot onze helpdesk

Al onze cursisten krijgen de mogelijkheid om na afloop van een opleiding, cursus of training gedurende minimaal twee maanden kosteloos een beroep te doen op het expertisecentrum van De Langhenkel Groep.


Aanmelden